bosluk 30px

Amacımız

 • Öğrencilerimizin kendini tanımasına
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasını ve geliştirmesini
 • Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak
 • Topluma ve kendine karşı sorumluluklarının bilincinde olan bireyler olmasına yardımcı olmak
 • Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden karşılaştığı problemleri çözebilme kapasitesine sahip özgüveni yüksek bireyler olmasına katkı sağlamak
 • Öğrenci-veli-okul işbirliği içerisinde gelişimleri okul hayatı sonrasında da takip etmek

 

 

 

Rehberlik Hizmet Alanları

 1. UYUM ÇALIŞMALARI    
 2. BİREYİ TANIMA                
 3. EĞİTSEL VE MESLEKİ REHBERLİK
 4. KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ
 5. REHBERLİK                                                                                  
 6. PSİKOLOJİK DANIŞMA

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK REHBERLİK HİZMETLERİ

Eğitsel Rehberlik Hizmetleri

• Okula uyum sağlama(Oryantasyon)

• Etkili ve verimli ders çalışma becerilerinin kazandırılması

• Zaman yönetimi ve zamanı etkili kullanma

·         Merkezi sınav ve deneme sınavlarına yönelik hizmetler

·         Dikkat geliştirme çalışmaları

• Sınav kaygısı ile baş etme

• Düşünme becerilerinin kazandırılması

Kişisel/sosyal gelişim

• Okul kurallarını fark etme ve uygulama

• Kendini anlama ve değerlendirme

• Başkalarını anlama ve kabul etme

• Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etme

• Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme

• Zorbalık ve akran baskısı karşısında nasıl davranacağını bilme

• Olumlu iletişim kalıpları kazanabilme

• Kendine güven ve öz saygı geliştirebilme

• Etkili problem çözme becerileri geliştirebilme

Bireysel görüşmeler

·         Öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Gelişimlerine katkı sağlayacak görüşmeler gerçekleştirilir.

·         Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda isteklerine yönelik bireysel görüşmeler,

·         Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerine yönelik bireysel görüşmeler,

·         Dönem içerisinde uygulanan envanter, testlerin değerlendirilmesiyle görüşmeler yapılır.

Öğrenciye yönelik grup çalışmaları yapılır.

Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

• Öğrenci için etkili olabilecek okul-aile işbirliğinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar,

• Öğrencilere okulda kazandırılması hedeflenen davranışların evde desteklenmesini sağlamaya yönelik ,

• Evde öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürme ve aile iletişimine yönelik görüşmeler, etkinlikler

• Okulda alınacak kararlara katılım ve bunların uygulanmasında ortak anlayış geliştirme

• Özel gereksinimi olan öğrenciler için işbirliğinin yönelik görüşmeler gerçekleştirilir.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Eğitim Koçluğu Sistemimiz

Her öğrencimizi okul içerisinde ve okul dışındaki akademik ve sosyal durumunu yakından takip eden öğretmeni sayesinde gelişimini destekleyici faaliyetler yürütülür.

Ailelerle eğitim koçlarımız sürekli iletişim halinde bilgi paylaşımında bulunur.

Eğitim koçlarımız ailelerimizle kahvaltı ve beş çaylarında buluşarak samimi bir ortamda her türlü destek verilir.

Bülten Aboneliği

Haber bültenimize kayıt olmak için * zorunlu alanlarının doldurulması gerekmektedir.

BÜYÜK ANKARA KOLEJİ

Büyük Ankara Okullarının, Etlik Şubesi'ni faaliyete geçirmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Eğitim & Öğretim hayatının ilk yılları sayIlabilecek ilkokul ve ortaokul dönemlerinin ve bu dönemlerde gerçekleşen yaşantıların ne kadar kritik ve önemli olduğunu çok iyi biliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Etlik Mahallesi Yeni Etlik Caddesi No:125 Keçiören/ Ankara

Eğitim Temsilcisi : +90 312 323 78 00