İlkokulumuz

Eğitim ve öğretimin başladığı ilk adım olan ve çocukların okulla tanıştığı ilk dönem olan bu aşama Büyük Ankara Koleji olarak çok önemli görülmektedir. Eğitim ve öğretimin sağlam temeller üzerine oturtulması gerekliliğine inanmaktayız. Bu sebeple ilkokulumuzda öğrencilerimizin, hedeflediğimiz maddi – manevi başarılara erişebilmesi için bu temek eğitimi çok iyi alması için var gücümüzle çalışmaktayız.

Yaratıcı sınıf içi etkinliklerle düşünce kabiliyetlerini geliştirmenin yanısıra drama, kültürel etkinlikler ve spor faaliyetleriyle de öğrencilerimiz desteklenmektedir. Eğitim hayatındaki gidişatın ilkokul yıllarında şekillendiğinin bilinciyle ilkokul öğrencilerimizi Büyük Ankara Koleji ailesine dahil etmekteyiz.